CO TO JEST VLOG?

Wideoblog (ang. videoblog, vlog lub vog) – rodzaj bloga internetowego, którego zasadniczą treść stanowią pliki filmowe (VODcast) publikowane przez autora w kolejności chronologicznej.

Pliki udostępniane są do odtwarzania w technologii video-streamingu lub do pobrania na komputer użytkownika – gościa i widza wideobloga.

Materiał filmowy publikowany na wideoblogu zwykle uzupełnia element graficzny (w postaci stopklatki) prezentujący wybrany kadr z filmu, a także krótki opis tekstowy. Element graficzny bywa najczęściej linkiem, którego kliknięcie powoduje odtworzenie filmu lub jego pobranie.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Video_blog